#
ul. 3-go Maja 18/7a, 20-078 Lublin 508 004 100 biuro@ipzo.pl

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wychowanie dziecka to nie lada wyzwanie. Tym bardziej, kiedy dziecko cierpi na zaburzenia fizyczne lub psychiczne. W takim monecie pomoc specjalisty może okazać się nieoceniona. Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatną, kompleksową formą pomocy, skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością. Warto skorzystać z oferty Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowego.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju to pewnego rodzaju stymulacja dziecka, które ma problemy fizyczne lub psychiczne. W takim przypadku pacjentem może być każde dziecko, u którego zdiagnozowano nieprawidłowości rozwojowe. W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą być organizowane zajęcia ze specjalistami w danej dziecinie i rodzicami.

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)?

Na początku każdej terapii niezbędna jest diagnoza. Zaburzenia mogę być bardzo różne i dotyczyć m.in:

  • mowy;

  • komunikacji;

  • motoryki;

  • kontaktów społecznych.

Dopiero po stwierdzeniu nieprawidłowości, można podjąć kolejne korki, które będą zależały od zaburzeń. Ogólnie rzecz biorąc, wczesne wspomaganie rozwoju jest zbiorem działań, które są podejmowane, aby pobudzić rozwój dziecka.

Specjalista diagnozuje dziecko i obiera najskuteczniejszą terapię, współpracując przy tym z opiekunami i odpowiednimi specjalistami, na przykład z psychologiem czy logopedą.

Kto może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może pomóc każdemu dziecku od momentu wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. W terapii uczestniczą również rodzice dziecka.

Formalnym warunkiem otrzymania pomocy w ramach WWR jest uzyskanie (na wniosek rodziców dziecka) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dlaczego warto skorzystać z poradni PCTS?

Najważniejsze w terapii jest prawidłowe i szybkie reagowanie. Kiedy problem zostanie szybko wykryty, będzie większa szansa na to, że dziecko szybciej upora się w problemem. Na terapię zapraszamy małego pacjenta do naszego  Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowego w Lublinie.

Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe
ul. 3-go Maja 18/7a 
20-078 Lublin
 

#